Aroh & Avroh in Indian Classical Music

Aroh & Avroh in Indian Classical Music

Aroh & Avroh
Definitions in Indian Classical Music Indian Classical Music

Aroh & Avroh in Indian Classical Music

 

AAROH – AVROH – KISI BHI SWAR SE UPAR KE SWARON KI AUR GAANE ATHVA BAJANE KI KRIYA KO AAROH TATHA UPAR KE SWARON SE NEECHE KE SWARON KI AUR GAANE ATHVA BAJANE KI KRIYA KO AVROH KEHTE HAIN. UDAHRAN –

  • AAROH – SA GA MA PA NI SA’

AVROH – SA’ NI PA MA GA SA

  • AAROH – SA RE GA MA PA DHA NI SA’

AVROH – SA’ NI DHA PA MA GA RE SA

Leave your thought here